8 243 57657

Restoran

Restoran

„Şapak“ hojalyk jemgyýetiniň kottejler toplumynda 160 adam üçin niýetlenen restoran bolup, dynç alýan adamlaryň islegleri boýunça dünýäniň dürli ýurtlarynyň (türkmen türk, ýewropa, rus, aziýa, tagamlary) tagamlaryny, dürli görnüşli doňdurmalary, içgileri taýýarlap size hödürleýäris.