8 243 57657

Sport we Dynç Alyş Merkezleri

Sport we Dynç Alyş Merkezleri

Dynç alyş merkezinde saglygyny berkidýänler we dynç alýanlar üçin sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmaga, fitnes otaglaryndan, jakuzi wannasyndan, açyk we ýapyk howuzlarda çagalar we ulular üçin suw sporty bilen meşgullanmaga mümkinçilikler döredilen. Kottejler toplumynda üç görnüşli: gury saunasy, türk hammamy, fin bug saunasy bilen üpjün edilen. Dynç alýan raýatlara, hyzmatlaryň ähli görnüşleri ýagny: sorag-jogap gullugy, bilýard oýnalýan otaglar, bouling, oýun awtomatlary, kosmetologiýa bölümi, endam owkalaýyş, dellekhana we deňiz otaglarynyň, dürli wannalarynyň görnüşlerini hödürleýär. Futboll, woleýbol oýunlary we daşky türgenleýiş enjamlary oturdylan meýdançalar göz öňüne tutulan.